, .

.

View Web design

 
Законодателство
Акционери
Партньори
за клиенти
за нас
лого на RePack
Разделно събиране
образование
За Контакти
 
Нов адрес:
София 1000,
ул. „Никола Габровски“ 16,
офис 2
Телефон:
02/ 983 64 44 ;983 58 88;983 63 33
Факс:983 59 99
Мобилен:088 785 9005:089 966 1609
E - mail :repack@abv.bg
Лице за контакти:
Иван Михов
 
 

оферта


ОФЕРТА ЗА 2013 г.

Уважаеми Дами и Господа,
Предлагаме на Вашето внимание колективната система на „Ре Пак” АД за
оползотворяване на отпадъците от опаковки и тарифите ни за 2013 г.

”РеПак”АД е колективна организация по оползотворяване от 2004г.,притежаща Разрешение № ООп-04-02/31.12.2008 г.,валидно до 2013г. издадено от МОСВ на основание чл. 66, ал. 3 във връзка с чл. 67, ал. 1, т.3 от Закона за управление на отпадъците и изменящо Разрешение № ООп-04-00/01.11.2004 г.
Регистрирано по Търговския закон като акционерно дружество без право да разпределя печалба. Реализираната печалба през 2010 2011 година, както и.набраните приходи от вноски за оползотворяване се инвестирани в изграждане на стабилни системи за разделно събиране в общините,/ сортиращи инсталации и техника за събиране и транспортиране на отпадъците от опаковки/, чрез които се изпълняват критериите поставени от ЗУО /обхванато население и цели по рециклиране/.
Благодарение на това имаме удоволствието да Ви предложим следната оферта за 2013 г- с редуцирани крайни цени спрямо 2012г.

МАТЕРИАЛ

ТАРИФА 2013 г./лева за кг.без ДДС/

ПЛАСТМАСА

0.09 лв.

ХАРТИЯ И КАРТОН

0.07 лв.

СТЪКЛО

0.04 лв.

МЕТАЛИ

0.03 лв.

АЛУМИНИЙ

0.08 лв.

КОМПОЗИТНИ

0,11 лв.

ДЪРВЕСИНА

0.04 лв.

ДРУГИ

0.19 лв.

За да участвате в колективната организация на „РЕПАК”АД не се изискват еднократни годишни такси.
Таблицата по горе важи при следните условия:
А - При изпращане на месечната справка до 20 число на месеца,следващ отчетният
Б - При заплащане до 30 число на същия месец и липса на стари задължения.
В - При неспазване на горните условия се начисляват лихви в размер на основният лихвен процент за периода плюс 10 процента на годишна база.
За допълнителна информация моля да осъществите навременен контакт с нас

С уважение,
Иван Михов – Изпълнителен Директор на „Ре Пак” АД 
Законодателство лого на RePack образование Разделно събиране Акционери за клиенти Партньори За Контакти за нас

302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.irisvisia.com Port 80